Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Obowiązek zgłaszania do  CRBR informacji o beneficjencie rzeczywistym każdej spółki

Od 13 października 2019 roku został wprowadzony nowy obowiązek zgłaszania do powstałego Rejestru informacji o beneficjencie rzeczywistym każdej spółki. Ma on na celu przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która bezpośrednio bądź pośrednio sprawuje kontrolę na spółką w związku z posiadanymi uprawnieniami.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego?

Obowiązek ten dotyczy spółek  jawnych, komandytowych, spółek z ograniczona odpowiedzialnością , spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych. Nie ma tutaj znaczenia wielkość  zatrudnienia czy tez osiągane obroty.  Jedynie spółki cywilne nie maja obowiązku przekazywania informacji do Rejestru.

W rejestrze znajdują się takie informacje jak nazwa czy siedziba spółki  oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki.

Na wpis do Rejestru każda spółka handlowa ma sześć miesięcy od daty 13.10.2019, czyli do 13.04.2020 r. Dokonuje go osoba wyłącznie uprawniona do reprezentacji spółki.

W przypadku nowopowstałych spółek określony został termin siedmiu dni od dnia wpisu podmiotu do KRS, a w przypadku aktualizacji danych – w terminie siedmiu dni od ich zmiany.

Jakie kary za niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego bądź przekazanie nieprawdziwych danych?

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia danych lub przekazanie nieprawdziwych danych może grozić nałożeniem na spółkę  kary finansowej do 1 000 000 zł lub zakazem zaprzestania określonych czynności.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

Strona Firmowa Rocket